Motorklubben Rimo
 

Ulf Pettersson

Ordförande

Mats Fosselius

Ledamot

Per Torstensson

Suppleant/Enkel Sport

Kristina Lindstedt

Sekreterare

Leif Öhlin

Banansvarig Ticksta

Mauren Sällberg

Suppleant/Folkrace

Marielle Breidenskog-Lundin

Kassör

Ulf Jansson

Miljö

Andreas Eriksson

Vice ordf/Hemsida/Medlem

Tony Carlsson

Suppleant/Rally
Behöver du komma i kontakt med nån i styrelsen så skicka ett mail till

Info@mkrimo.se

 

Post
Samtal
Instagram