Prislista för Tickstabanan

2018

 

Ticksta banan: 

Motorstadion ligger ca 3,5 mil från Stockholm, ca 1 mil söder om Norrtälje vid Rö Rimbo.Infarter till motorstadion finns från gamla E 18 och från väg 280 ca 2 km söder om Rimbo.

Banan består av tre sträckningar en folkraceslinga ca 650 m, en rallycrosslinga ca 960 m, och en rallyslinga ca 1 050 m. Rolig och kuperad bana med ca 40% grus och 60% asfalt.

En stor depå med plats för ca 100 st tävlings och servicebilar.Här finns ett klubbhus med servering ca 100 kvm, seketeriat, domartorn och 2 stycken kiosker.

 

Uthyrning till Långlopp / Förenklad motorsport

 

Pris 25 000:- för 4 timmars körning på banan.

 

Deposition av 10 000:- vid bokning skall vara inbetalt senast en vecka innan tävling. Resterande betalas tävlingsdagen till MK Rimo. Vid inställd tävling återbetalas 50 % av depositionen.

 

Priset gäller upp till 25 bilar utöver dessa 1 000:- / bil extra.

 

Städning av banan och i området skall göras efter tävling och vara klart senast dagen efter. Om inte MK Rimo godkänner städningen debiteras 2 000:- i städavgift.

 

Bildelar och skräp skall medtagas av hyresgäst / tävlande.

-----------------------------------------------------------------------

Uthyrning för Folkrace / Crosscart / Rallycross

 

Pris 10 000:- / tävling med max 75 startande därutöver 200:-/st.

 

Deposition av 5 000: vid bokning skall vara inbetalt senast en vecka innan tävling. Resterande betalas tävlingsdagen till MK Rimo. Vid inställd tävling återbetalas 50 % av depositionen.

 

 

Städning av banan och i området skall göras efter tävling och vara klart senast dagen efter. Om inte MK Rimo godkänner städningen debiteras 2000:- i städavgift.

 

Bildelar och skräp skall medtagas av hyresgäst / tävlande.

 

Uthyrningen gäller hela bansträckningen.

Vid hyra skall alla tillstånd m.m. finnas vid kontroll.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Uthyrning för Event ( Svensexor, Möhippor, Företag m.m. )

 

Pris: 500:- / förare och får max köras i en timme.

 

Arrangören håller med egna bilar och med fin mönstrade däck.

 

Hyra av klubblokalen + Seketeriatet + Kioskerna 2 st.

 

Klubblokalen 200:- / tillfälle.

Seketeriat + Domartorn 200:- / tillfälle.

Kioskerna 2 st 200:- / tillfälle.

 

Utbildning för ungdomar / tjejer

 

Pris: 1 000:- / utbildningstillfälle.

 

Ungdoms / Tjejrace max 1 timme.

 

Pris: 500:- / förare.

-----------------------------------------------------------------------

 

Träning på angivna datum ( se hemsidan mkrimo.se)

 

Träning sker en lördag i månaden mellan 10.00 – 14.00.

 

Pris: 300:- för icke medlem.

200:- för medlem.

  

Bancheferna har all rätt på sin sida att om det finns anledning till att banan tar alltför stor skada att kunna genomföra race har rätt att ställa in evenemang 48 tim innan race.

 

-----------------------------------------------------------------------

Vattenbil

 

Det finns möjlighet att hyra vattenbil för 1 500:- / tillfälle.

Vid hyra har MK Rimo beslutanderätt angående vattning.

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Bokning för TICKSTA BANAN görs till

 

Leif Öhlin    Tel: 073 - 913 24 95

 

Denna prislista har godkänts vid klubbens styrelsemöte Tisdagen den 9 januari 2018.

 

MK Rimo förbehåller sig rätten att vid force majeure eller andra omständigheter ändra i prislistan.

 

 

V ä l k o m m e n !

Styrelsen Motorklubben Rimo

 

 

Välkommen till MK Rimo:s nya klubbhus

 

 

 

 

 

Motorklubben RIMO Björn Waldegårds Väg 31 762 93 RIMBO INFO@MKRIMO.SE