Tickstabanan

 

Motorstadion ligger ca 3,5 mil från Stockholm, ca 1 mil söder om Norrtälje vid Rö Rimbo.Infarter till motorstadion finns från gamla E 18 och från väg 280 ca 2 km söder om Rimbo.

Banan består av tre sträckningar en folkraceslinga ca 650 m, en rallycrosslinga ca 960 m, och en rallyslinga ca 1 050 m. Rolig och kuperad bana med ca 40% grus och 60% asfalt.

En stor depå med plats för ca 100 st tävlings och servicebilar.Här finns ett klubbhus med servering ca 100 kvm, seketeriat, domartorn och 2 stycken kiosker.

 

 

För prisuppgift och Bokning av TICKSTA BANAN kontakta:

 Marielle Lundin-Breidenskog    

Tel: 073-344 80 31

Email: Marielle@mkrimo.se

 

 

V ä l k o m m e n !

Styrelsen Motorklubben Rimo

 

 

Välkommen till MK Rimo:s nya klubbhus

 

 

 

 

 

Motorklubben RIMO Björn Waldegårds Väg 31 762 93 RIMBO INFO@MKRIMO.SE