LADDA NER MEDLEMSANSÖKAN SOM PDF HÄR

 

Motorklubben Rimo

Björn Waldegårds Väg 31

762 93  RIMBO

 

För medlemsskap i MK Rimo: Skriv ut detta dokument, fyll i alla uppgifter och skicka det till ovanstående adress.

Undertecknad anhåller härmed om medlemsskap i Motorklubben Rimo.

 

PERSONNUMMER     ....................................................................................

NAMN                         ....................................................................................

ADRESS                      ....................................................................................

POSTADRESS            ....................................................................................

 

Tel.nr.    Hem:  .........................................    Arbete:    .........................................

Tel.nr.    Mobil:    .........................................

Ev. e-postadress:    .................................................@.....................................................

 

Jag har tidigare innehaft / innehar tävlingslicens för:    Bil    MC    klass: .......................................

(ringa in lämplig)                    funktionärslicens för:    Bil    MC    klass: .......................................

för motorklubb:            ....................................................................................................

 

Jag försäkrar härmed att jag icke häftar i skuld till eller innehar gällande licens för annan klubb.

Ort och datum.

..................................        den     ........................................

Namnteckning .....................................................................................................