Motorklubben Rimo
 

Ungdomsgruppen 

Alla unga människor i vår målgrupp har lika rätt till en utvecklande miljö i form av en öppen fritidsverksamhet. För att attrahera och nå hela målgruppen ska det finnas möjligheter att utveckla sina fritidsintressen. Utöver den öppna mötesplatsverksamheten skall de unga känna att de har möjlighet att utveckla sina fritidsintressen och sitt lärande i olika aktiviteter.

   

Lärandet som sker på unga människors fria tid får allt större betydelse i den ungas framtida möjligheter i yrkeslivet. På den fria tiden bygger lärandet på ungdomars behov och intresse av kunskap (bildning.)

 

Ungdomsdelaktighet är kanske det allra viktigaste vi gör för att skapa nya unga förare både inom trafiken och vissa väljer bilsport som sin hobby.

Här får ungdomar fyllda 14 år och uppåt  träna på moment som ...

Teknikbana

Sladdkontroll

Panikbroms 

Undanmanöver

Teknisk kunskap om fordonet

Trafikvett och olycksmedvetenhet.

För många är detta den första kontakten med bilkörning och vi har både automat och sen manuella bilar. 

Här tränar vi på en stor trafikövningsplats med mycket yta och vi bygger upp en stadsmiljö med rödljuskorsningar och parkeringsfickor. 

Troligtvis den bästa grunden man kan få som ny bilförare.

I samarbetare med ungdomsföreningen ÅMU Åkersberga Motorburna Ungdomar så anordnar vi:

Utbildningsdagar /motorveckor  under lov, Bilträffar, Förebyggande-trafiksäkerhet, Meck-dagar, Olika arrangemang

Har du bättre begagnad motorsportutrustning ligger? kanske lite verktyg och maskiner som du inte använder? då tar ungdomsgruppen tacksamt emot dom!


är du intresserad av att komma i kontakt med Ungdomsgruppen

så ska du höra av dig till deras kontaktperson Tessan. Hon nås på följande

Tessan.nystrom@telia.com eller på telefon +46 73-342 35 99

  • Svets
  • Volvo
  • Blavolvo

 

 


  

  

 
 
 
 
Post
Samtal