UNGDOMSGRUPPEN

 

MK Rimo har en ungdomsgrupp och kontaktperson för den är Tessan. Hon nås på följande:

Tessan.nystrom@telia.com eller på telefon +46 73-342 35 99