Motorklubben Rimo
 

Medlemsinformation


Medlemsavgiften


Under November månad så släcker vi ned alla licenser i LOTS för då börjar det bli dags att betala in medlemsavgiften för 2023 men så fort kassören har fått in medlemsavgiften för 2023 så går hen in och lägger upp Er på Idrottonline, och tar bort spärren i LOTS att avgiften är betald så att Ni kan lösa ut Er licens. tänk på att det kan ta ett par dagar från inbetalning och till licensen är upplåst så va ute i god tid innan tävling/träning som kräver licens, All info om licensuttag finns på Lots.


  Hedersmedlemmar: 

Gör ingen inbetalning utan kan gå till Lots direkt och lös ut din licens. 

Hedersmedlemmar som har övriga i familjen med i klubben betalar 100:- och skriver familjemedlemmars namn på dessa i meddelandefältet.

Medlem:

Betalar in avgiften 300:- så snart som möjligt för att hinna få ut licensen. Skriv personnummer och namn i meddelandefältet.  

 

Familjemedlemskap:  

Gäller personer skrivna på samma adress

Betalar in 400:- så snart som möjligt för att hinna få ut licensen. Skriv familjemedlemmarnas namn i meddelandefältet. 

Medlemsavgiften betalas in Via SWISH 123 085 0859 (Märk med namn)

 eller till 8242-0 3946 825-1 Roslagens Sparbank (Swedbank)

Tänk på  att detta kan ta några dagar mellan det att betalning inkommit och
 att spärren är hävd så vänta inte på att betala innan tävling! 


Om du som medlem som behöver hjälp med underskrift av blanketter eller andra frågor om rörande Medlemskap, medlemsavgift så maila till Medlemskap@MKRimo.se

 


Medlemsansökan

Om du som medlem flyttat, bytt telefonnr eller gjort nån annan ändring i dina uppgifter så vänligen kontakta oss nedan

Uppdatera uppgifter
Post
Samtal
Instagram